Approach and Experience of Nansen Center for Peace and Dialogue / Prístup a skúsenosti Nansen Center for Peace and Dialogue

2.3. 2016, 10:00-13:00
Ústav etnológie SAV a Nansen Dialogue Network Vás pozývajú 2. 3. 2016 na workshop Approach and Experience of Nansen Center for Peace and Dialogue / Prístup a skúsenosti Nansen Center for Peace and Dialogue. Podujatie sa uskutoční v budove Spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej 19 v zasadačke v podkroví a bude prebiehať v anglickom jazyku. 

Program workshopu

Steinar Bryn, Senior Advisor, Nansen Center for Peace and Dialogue 
Short introduction to the essence of Nansen Dialogue

-  How did the Nansen Dialogue approach develop?
-  The essence of Nansen Dialogue
-  The growing need for dialogue in a multicultural Europe
 

Goran Lojančić, Roma project manager, Nansen Dialogue Center Bujanovac

The Word for the Man is Roma
- How and why we initiated Roma project in South Serbia?
- What elements of Nansen Dialogue we thought were important to be implemented?
- Choice of strategy
- Outcome and lessons learned
 
Témou workshopu je projekt Nansen Dialogue Center Bujanovac, ktorého cieľom je vytvorenie dialógu medzi Rómami a inými komunitami, ale aj Rómami navzájom v špecifickej oblasti na juhu Srbska.

Na podujatie pozývame všetkých, čo sa chcú dozvedieť o metódach Nansen Center of Peace and Dialogue a Nansen Dialogue Network, ktoré združuje odborníkov a odborníčky z prostredia politiky, žurnalistiky a vzdelávania.

Viac informácií v anglickom jazyku nájdete v pozvánke v prílohách nižšie. V prípade záujmu o účasť na workshope napíšte, prosím, Tomášovi Hrustičovi.  

Galéria: