Doktorandi

kognitívna antropológia, sociálna gerontológia
Kontakt

e-mail: miroslava.kinczer@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

Nové náboženské hnutia
Kontakt

email: tomas.kubisa@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 102;

Antropológia práce, lokálna ekonomika, politiky trhu práce, etnické menšiny
Kontakt

email: korina.mitrova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

Rómovia (romistika), etnické a národnostné menšiny, sociálna inklúzia, vzdelávacie politiky
Kontakt

e-mail: edita.rigova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

subkultúry, identita, socializmus, totalitná moc
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-6844-0235
e-mail: radoslava.semanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

kognitívna antropológia, konšpiračné teórie
Kontakt

e-mail: natalia.slivkova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108