Etnografická výstava Lacandónci – poslední praví Mayovia a čarovné Mexiko

28.5. - 14.6.2015
Ústav etnológie SAV sa podieľal na vytvorení etnografickej výstavy Lacandónci – poslední  praví Mayovia a čarovné Mexiko. Vernisáž k výstave sa uskutočnila dňa 28. mája 2015 o 17:00 hod v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A v Bratislave.

Výstava potrvá do 14. júna 2015 a je voľne prístupná verejnosti.
Autori výstavy: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., ÚEt SAV; prof. Milan Kováč, PhD., FiF UK.

Vernisáž bola súčasťou slávnostného otvorenia XVII. ročníka Dní mexickej kultúry na Slovensku, ktorý sa koná pod záštitou honorárneho konzula Mexika na Slovensku, pána Václava Miku.

Tohtoročné Dni mexickej kultúry na Slovensku pripravili: Občianske združenie Priatelia Mexika, Dom kultúry Dúbravka, Mexické veľvyslanectvo, Ekonomická univerzita v Bratislave a Honorárny konzulát Mexika na Slovensku.

Galéria: