Interdisciplinárne projekty - cesta ako pracovať na komplexných témach

22. 2. 2022 o 13.00

Vedecká rada ÚESA SAV, v. v. i., pozýva na verejnú prednášku v rámci odborného seminára Ústavu, ktorá sa uskutoční v utorok 22. 2. 2022 od 13.00. 

prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
BCDlab a Ústav interiéru a výstavníctva Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave

Interdiciplinárne projekty - cesta ako pracovať na komplexných témach
 

Rôzne druhy inteligencie, rôzne prístupy, metodiky aj forma a kultúra vyjadrovania. Dizajnéri, sociológovia, antropológovia a inžinieri... Dokážu odborníci z rôznych oblastí efektívne spolupracovať? Rôzny pohľad na svet vie byť obohacujúci nielen pre vyriešenie komplexných problémov, ale aj pre odborný a osobnostný rast všetkých zúčastnených, ak sa dokážu navzájom počúvať a učiť sa od seba navzájom. Príspevok na seminári prezentuje práve takéto projekty a ich výsledky, ktoré vznikli na Fakulte architektúry a dizajnu STU, na platforme výskumno-vývojového centra BCDlab. Ťažiskom prezentovaného príspevku bude metodika a výsledky projektu Identita sk – spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied, ale dostaneme sa aj k ostatným projektom z oblasti navrhovanie s ohľadom na človeka, kde sa prepojilo meranie fyziologických reakcií respondentov na podnety z prostredia, s kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom z oblasti sociálnych vied a experimentálnym navrhovaním výrobkov, služieb a priestorov.

Seminár sa uskutoční online klinutím TU
 

Galéria: