Kolaboratívna produkcia aplikovaných dát o zraniteľných: praktické a etické dilemy antropológa v službách verejného zdravia

30. 11. 2021 o 13:00
V mene Vedeckej rady ÚESA SAV si Vás dovoľujeme pozvať na verejnú prednášku nášho kolegu Andreja Beláka. Uskutoční sa v rámci odborného seminára, dňa 30. 11. 2021 o 13:00 online na tejto adrese.

Anotácia:
"Posledných päť rokov som sa v roli medicínskeho antropológa voľky-nevoľky musel venovať aj produkcii aplikovaných kvantitatívnych dát o marginalizovných rómskych komunitách na Slovensku. Najskôr v rámci megalomanského výskumu tamojších zdravotných potrieb, zahŕňajúceho podrobný cenzus ľudí a infraštruktúry vo vyše 500 komunitách a takmer 15 tisíc štruktúrovaných rozhovorov tamže. A následne potom v rámci monitorovacieho systému vývoja pandémie nového koronavírusu špecificky v tomto sociálnom prostredí. Vo svojom príspevku sa podelím o svoje odpovede na nasledujúce súvisiace otázky. Prečo sa mi do uvedených aktivít nechcelo? Čo ma do nich nútilo? Ako som k nim metodicky pristúpil? Prečo tak? Ako to podľa mňa (zatiaľ) dopadlo?"