Konferencie

Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy

16. - 17.6.2014

Konferencia Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy sa uskutočnila 16. a 17. júna 2014 na Ústave etnológie SAV v spolupráci so Slovenskou asociáciou slovenských antropológov a Centrom kognitívnej antropológie FSEV UK.

Folk Knowledge: Models and Concepts

26.-28.3. 2013

Medzinárodná konferencia k projektu VEGA Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky organizovaná Ústavom etnológie SAV. Úvodné prednášky k podujatiu uviedli prof. Anthony Good, prof. John Eade a Dr. William (Lee) W. McCorkle.
Miesto konania: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe

2.12–3.12. 2012

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v Bratislave a Dokumentačným strediskom holokaust. Podujatie podporili Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva SR a Rada pre odškodnenie obetí holokaustu na Slovensku. Zúčastnilo sa ho 17 účastníkov.
Miesto konania: Crowne Plaza, Bratislava

Možnosti inklúzie a komunitné skúsenosti ľudí v rómskych osadách

7.12.2012

Odborná konferencia, ktorú zorganizoval Ústav etnológie SAV v spolupráci s Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung.
Miesto konania: Bratislava

Metodologické problémy v etnografickom výskume sociálnych reprezentácií

8. – 9.11. 2012

Medzinárodná konferencia usporiadaná Ústavom etnológie SAV v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky 2012. 
Miesto konania: Bratislava

Ľudové poznanie

31.05.-01.06.2012

Odborná konferencia s domácou účasťou, organizovaná riešiteľským tímom projektu VEGA Ľudové poznanie a jeho sociokultúrne podmienky v spolupráci so študentským časopisom Speculum.
Miesto konania: Bratislava

Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry

24.11.-26.11. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Etnológia a komunistická ideológia štátu v druhej polovici 20. storočia / Folklór a sociálna komunikácia

1.6.-3.6. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Ústavom etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

13. svetová konferencia O kultúre a spoločnosti v Maháráštre

17.6.-19.6. 2010

Medzinárodná konferencia organizovaná Katedrou etnológie a mimoreurópskych štúdií UCM v Trnave, Veľvyslanectvom Indickej republiky v SR a Ústavom etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Rituál, konflikt a konsenzus: Porovnávacie prípadové štúdie Ázie a Európy

15.4.-18.4. 2010

Medzinárodná konferencia spoluorganizovaná Ústavom etnológie SAV a Insituet fuer Sozial Anthropologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften (OAW). 
Miesto konania: Budmerice