Národopisná spoločnosť Slovenska

Pri Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV pôsobí Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS), ktorá je občianskym združením dobrovoľne združujúcim absolventov etnológie – vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prípadne príbuzných disciplín.
Národopisná spoločnosť Slovenska vznikla transformáciou a premenovaním Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, ktorá bola založená roku 1958. Spoločnosť má sídlo v Bratislave a má štyri pobočky (Západoslovenskú, Východoslovenskú, Stredoslovenskú s centrom v Banskej Bystrici a Stredoslovenskú s centrom v Martine). Činnosť NSS sa zameriava na vzájomnú informovanosť členov spoločnosti, prednáškovú činnosť a na spoluprácu s osvetovou praxou. Spoločnosť združuje vyše 200 riadnych, individuálnych, kolektívnych a čestných členov a členiek. 

Viac informácií tu.

Zobraziť plávajúce menu