Odborní pracovníci

Knižnica ÚESA SAV
Kontakt

email: andrea.kalivodova@savba.sk, uetkniznica@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 103

Vedecké zbierky ÚESA SAV
Kontakt

email: tomas.kubisa@savba
tel: 02-5296 4707, kl. 102;

Slovenský národopis
Kontakt

email: vladimir.potancok@savba.sk
tel: 0907/402675