Odborný seminár o výskume chovu koní plemena Lipican ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva

30.4.2019 13:00
Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV bude prezentovať výskum s názvom Chov koní plemena Lipican ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva.
Znalosti a zručnosti spojené s chovom koní sú súčasťou tradičných ľudových    vedomostí a zároveň v priebehu rokov podliehajú rôznym formám inovácie. Rozhodnutie robiť výskum týkajúci sa tejto oblasti tradičnej ľudovej kultúry aj v súvislosti s konkrétnou inštitúciou, ktorá je s prvkom tesne spätá, bolo inšpirované diskusiou, ktorú na jar roku 2017 rozpútalo rozhodovanie o zápise prvku Chov plemena koní Lipican v Topoľčiankach do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Diskusia sa viedla o tom, či podobný druh znalostí a zručností, ako aj rituálov či sviatkov (spojených s prírodou, resp. živými tvormi), má alebo nemá byť považovaný za súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva. Chápanie toho, čo patrí a čo nepatrí do oblasti NKD, je totiž podmienené lokálnymi inštitúciami, ako aj tradíciami vedeckého i spoločenského nazerania na problematiku a rovnako podlieha vývoju. Svoj výskum preto vnímam ako príspevok k diskusii o charaktere nazerania na nehmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku a k snahe rozšíriť jeho chápanie v súvislosti s moderným obsahom termínu.

Výskum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Dátum a čas: 30. 4. 2019 o 13.00 hod.
Miesto: zasadačka v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava.