Odborný seminár s Mgr. Markétou Hajskou, Ph.D.

9. apríla 2019 13:00
Na seminári bude Mgr. Markéta Hajská Ph.D. z Katedry středoevropských studií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, prezentovať zistenia z výskumu v prednáške s názvom Role facebooku v komunitě olašských Romů se slovenskými kořeny v britském Leicesteru.

 

Přednáška se zabývá tématem sociálních sítí u komunity olašských Romů s kořeny na Prešovsku žijícími v britském Leicesteru. Její členové sem začali přicházet po migračních mostech vybudovaných na příbuzenském základě zejména od počátku 21. století. Facebook se stal prostředkem, který propojuje jednotlivé členy sledované komunity a zrcadlí sociální strukturu místní komunity. Vedle toho představuje facebook aktivní nástroj sociální kontroly v jinak atomizované komunitě, která dříve sdílela stejné sídelní jednotky, v níž existovala přímá sociální kontrola nad jednotlivými členy komunity. V neposlední řadě je facebook prostorem pro vytváření sociálního statusu a pro reprezentaci hodnot. Facebookové příspěvky neboli facebookové statusy jsou stylizovány a uzpůsobovány sociální kontrole a sdíleným představách o komunitou akceptovaných a pozitivně hodnocených (sebe)reprezentacích. Autorka čerpá z vlastního terénního výzkumu u popisované komunity ve Velké Británii a na Slovensku, a to i z dob před jejich odchodem do Británie před více než deseti lety. Analýza relačních sociálních sítí byla prováděna metodami užívanými v sociální antropologii. Při analýze internetových sociálních sítí bude také využíváno metod vizuální antropologie. Vzešlo z výzkumu podpořeného GAČR: "The Migration of the Roms from the Czech and the Slovak Republics to the United Kingdom and Canada" (grant registration No 1502702S) (2015-2017).

Seminár bude v utorok 9. 4. 2019 o 13.00 hod. v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava