Podujatia

Nie

Rituálna forma, náklady a efektivita z pohľadu maurícijských Hinduistov

21. 6. 2022 od 13.00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na odbornú prednášku, ktorá sa uskutoční 21. 6. 2022 od 13.00 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

Sociálna nákazlivosť spomienok: Rozprávania o stretnutiach s nadprirodzenom

24. 5. 2022 od 17:30

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na odbornú prednášku, ktorá sa uskutoční 24. 5. 2022 od 17:30 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., v Seminárnej sále na Klariskej 5 v Bratislave.

Prednášajúci: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.

 Sociálna nákazlivosť spomienok: Rozprávania o stretnutiach s nadprirodzenom

Súčasné obrazy socializmu

12.4.2022 o 13:00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na odborný seminár nášho ústavu, ktorý sa uskutoční 12. 4. 2022 od 13.00 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

MONIKA VRZGULOVÁ, PhDr., CSc. – hlavná riešiteľka (ÚESA SAV)
doc. PhDr. ANNA HLÔŠKOVÁ, CSc.
Mgr. SOŇA G. LUTHEROVÁ, PhD.
PhDr. PETER SALNER, DrSc.
Mgr. ĽUBICA VOĽANSKÁ, PhD.

Výsledky ukončeného projektu APVV-0345:
Súčasné obrazy socializmu (2017-2021)

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka

22.3.2022 od 13:00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV Vás pozývame na odborný seminár nášho ústavu, ktorý sa uskutoční 22. 3. 2022 od 13.00 v priestoroch ÚESA SAV, v.v.i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

Ako funguje multimediálna kniha?

4. 2. 2022 o 10:30

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV pozýva záujemcov z oblasti kultúry, osvety, školstva a vedy, z odborov, ktoré okrem textov využívajú aj hudobné a filmové ukážky na prednášku  Ako funguje multimediálna kniha?. Prednáška sa uskutoční online formou dňa 4.2.2022 o 10:30. 

Interdisciplinárne projekty - cesta ako pracovať na komplexných témach

22. 2. 2022 o 13.00

Vedecká rada ÚESA SAV, v. v. i., pozýva na verejnú prednášku v rámci odborného seminára Ústavu, ktorá sa uskutoční v utorok 22. 2. 2022 od 13.00 online

Kolaboratívna produkcia aplikovaných dát o zraniteľných: praktické a etické dilemy antropológa v službách verejného zdravia

30. 11. 2021 o 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár ÚESA SAV s názvom "Kolaboratívna produkcia aplikovaných dát o zraniteľných: praktické a etické dilemy antropológa v službách verejného zdravia", na ktorom vystúpi náš kolega Andrej Belák. Seminár sa uskutoční online 30. 11. 2021 o 13:00.

Rituals Between Mind and Society

November 4-5, 2021, Banská Štiavnica, Slovakia

This online workshop is dedicated to the study of rituals and their social functions with a special but not exclusive focus on cognitive and evolutionary approaches. We encourage empirical and theoretical papers from anthropology, psychology, religious studies, and other humanities and social sciences.

Roľník a jeho svet

14. 10. 2021 - 18. 9. 2022

Slovenské národné múzeum v Martine a Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Vás pozývajú na výstavu Roľník a jeho svet, ktorá sa uskutoční v Etnografickom múzeu v Martine.

Computing the Inquisition: Path towards the Dissident Networks Project (DISSINET) and the ERC Consolidator Grant

26. 10. 2021 o 13:00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV pozývame na prednášku v rámci odborného seminára nášho ústavu, ktorá sa uskutoční online v utorok 26.10. 2021 v čase 13.00-14.30. Doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., vedúci Centra pre digitálny výskum náboženstva Masarykovej univerzity v Brne, prednesie príspevok s názvom: Computing the Inquisition: Path towards the Dissident Networks Project (DISSINET) and the ERC Consolidator Grant