Podujatia

Nie

Medzi textom a kontextom

13.-14.11.2003

Konferencia k problematike folklórnych žánrov bola venovaná pamiatke Dr. Márie Kosovej a pripravená v rámci Dní európskej vedy.
Miesto konania: Topoľčianky

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrny vývin a súvislosti

15.–17. 10. 2003

Interdisciplinárna vedecká konferencia bola výstupom slovensko-bulharského bilaterálneho projektu koordinovaného Ústavom etnológie SAV.
Miesto: Bratislava

Borders and Boundaries. A Comparative View

4. – 6. 9. 2003

Medzinárodný vstupný seminár pre európskych doktorandov projektu 5.rámcového programu EÚ European Doctorate v šk. roku 2003/2004. Pr
Miesto konania: Bratislava

Slavistická folkloristika na prahu milénia

august 2003

Koncepcia a usporiadanie medzinárodného bloku na 13.medzinárodnom kongrese slavistov Slavistická folkloristika na prahu milénia.
Miesto konania: Ljubljana

Rural and Urban Communities in the Process of Transformation. Case of Central Europe

14.–16. 11. 2002

Workshop bol zorganizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Akademia Istropolitana Nova vo Sv. Jure.
Miesto konania: Sv. Jur

Traditional Culture as a Part of Cultural Heritage of Europe. Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics

23.–26. 10. 2002

Medzinárodná konferencia organizovaná v spolupráci s Rakúskym ústavom pre východnú a juhovýchodnú Európu v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Hledání cest české slovesné folkloristiky II.

6. 6. 2002

Medzinárodný seminár, ktorého hlavným organizátorom bol Etnologický ústav ČR v Brne v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Brno

Etnológia na Slovensku na prahu 21. storočia: reflexie a trendy

5.–7. 11. 2001

Medzinárodnú vedeckú konferenciu zorganizoval Ústav etnológie SAV pri príležitosti 55. výročia svojho založenia v spolupráci s viacerými inštitúciami a Predsedníctvom SAV.
Miesto konania: Topoľčianky – Zámok