Podujatia

Nie

Sociálne siete v starnúcej spoločnosti

26. 11. 2020

Proces starnutia je súčasťou vývoja súčasnej svetovej populácie. Starnutie je definované ako sociálna kategória cez vzťah spoločnosti k nej a preto sa diskusia nezameriava len na zvyšujúci sa podiel osôb v starobe v spoločnosti. V centre pozornosti našej konferencie je výskum existencie a štruktúry sociálnych sietí seniorov. Sociálne siete predstavujú systém medziľudských vzťahov, ktoré udržiavajú jednotlivci všetkých vekových kategórií v rôznych kontextoch.

Memory of the Communist past

14.-16.10. 2020

The aim of the conference is to bring together experts from the area of social sciences and the humanities. We offer a forum for presentation and the exchange of the experiences and knowledge they gained in their research. We invite analytic, theoretical papers, as well as research reports, essays and discussions on the qualitative research of the Communist past in Central and Eastern Europe.

Odborný seminár 25.2. 2020

25.2.2020 o 13:00

Riešiteľský tím projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom vystúpi Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne.

Odborný seminár ÚESA SAV 3.12.2019

3.12. 2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Tatiana Zachar Podolinská. PhD. Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. prezentovať aktuálne a ukončené projekty VEGA.

Prednášky v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky

5. 11. 2019, 13:00 - 15:00

Pozývame Vás na prednášky v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Odborný seminár ÚESA SAV 12.11. 2019

12.11.2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom vystúpia prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Akadémia rómskych štúdií 2019

27. - 28. 11. 2019

5. ročník Akadémie rómskych štúdií organizuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v spolupráci so Seminárom romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Podujatie sa uskutoční 28. - 29. 11. 2019 v priestoroch Kampusu Hybernská v Prahe.

Odborný seminár 29.10. 2019

29.10.2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Vladimír Bahna, PhD. Mgr. Zuzana Panczová, PhD., Mgr. Adam Wiesner, PhD. prezentovať projekty, ktoré začali riešiť v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV v roku 2019 s podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV.

Etnojazyková revitalizácia v minoritnom prostredí

17.9. 2017 13:00

Odborný seminár, na ktorom doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave