Podujatia

Nie

The Lives of Others: Surveillance, Discourse, and the Refashioning of Political Belonging in East Central Europe and the U.S.

7.5.2019 13:00

Odborný seminár, na ktorom bude Jonathan Larson, Instructor of Anthropology, Grinnell College, USA prezentovať zistenia z výskumu.

Smutné jazyky

14.5. 2019 13:00

Odborný seminár, na ktorom budú a Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. z Filozofickej fakulty UK a Anna Grusková prezentovať film Smutné jazyky

Odborný seminár o výskume chovu koní plemena Lipican ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva

30.4.2019 13:00

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV bude prezentovať výskum s názvom Chov koní plemena Lipican ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

Odborný seminár s Mgr. Markétou Hajskou, Ph.D.

9. apríla 2019 13:00

Na seminári bude Mgr. Markéta Hajská Ph.D. z Katedry středoevropských studií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, prezentovať zistenia z výskumu v prednáške s názvom Role facebooku v komunitě olašských Romů se slovenskými kořeny v britském Leicesteru.

Odborný seminár o nútenej migrácii po 2. svetovej vojne

5. 2. 2019 13:00

Odborný seminár s Mgr. Janou Noskovou, Ph.D. z Etnologického ústavu AVČR, v. v. i., pracovisko Brno.

Odborný seminár o výskume slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku

5.3. 2019 13:00

Martina Sekulová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Miloslav Bahna zo Sociologického ústav SAV budú prezentovať zistenia z longitudinálneho výskumu slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku publikované v knihe Crossborder Care: Lessons from Central Europ

Odborný seminár o úlohe kolektívnych performancií a verejných rituálov v Katalánsku

13.11.2018 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár Ústavu etnológie sa sociálnej antropológie SAV, na ktorom vystúpi Alessandro Testa, PhD.

Deň otvorených dverí v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV

6.11. 9:30 - 12:00v utorok 6. 11. 2018

V utorok 6. 11. 2018 sa uskutoční Deň otvorených dverí v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Akadémia rómskych štúdií 4.

27. - 28.11. 2018

Ústav etnológie a sociálnej antropo­lógie SAV organizuje v dňoch 27. - 28. 11. 2018 IV. ročník Akadémie rómskych štúdií, ktorej cieľom je prezentovať aktuálne a prebiehajúce výskumy z oblasti rómskych štúdií v Čechách a na Slovensku.