Prednášky Ústavu etnológie SAV počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014

11. - 12.11.2014
Ústav etnológie SAV v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky
na Slovensku 2014 organizoval prednášky s názvom HUMORITY k téme Humor a minority. Podujatie tvorili samostatné prednášky vedeckých pracovníkov ÚEt SAV spojené s diskusiou, určené
pre verejnosť. Prednášky sa uskutočnili 11. a 12.11.2014 o 13.00 hod.

HUMORITY I

PhDr. Arne Mann, CSc.:
Stereotypy vo vtipoch o Rómoch

Prednáška sa uskutočnila dňa 11. 11. 2014 o 13. 00 hod. v budove Ústavov spoločenských vied SAV (zasadačka v podkroví), Klemensova 19, Bratislava.

HUMORITY II

PhDr. Peter Salner, DrSc.:
Obraz sveta v židovskom humore

Prednáška sa uskutočnila dňa 12. 11. 2014 o 13. 00 hod. v budove Ústavov spoločenských vied SAV (zasadačka v podkroví), Klemensova 19, Bratislava.

Galéria: