Semináre

Odborný seminár 25.2. 2020

25.2.2020 o 13:00

Riešiteľský tím projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom vystúpi Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne.

Odborný seminár ÚESA SAV 3.12.2019

3.12. 2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Tatiana Zachar Podolinská. PhD. Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. prezentovať aktuálne a ukončené projekty VEGA.

Odborný seminár ÚESA SAV 12.11. 2019

12.11.2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom vystúpia prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Odborný seminár 29.10. 2019

29.10.2019, 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Vladimír Bahna, PhD. Mgr. Zuzana Panczová, PhD., Mgr. Adam Wiesner, PhD. prezentovať projekty, ktoré začali riešiť v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV v roku 2019 s podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV.

Etnojazyková revitalizácia v minoritnom prostredí

17.9. 2017 13:00

Odborný seminár, na ktorom doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Odborný seminár 25.6.2019

25. 6. 2019 13:00

Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Júlia Holáňová a Mgr. Radoslava Semanová, doktorandky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV prezentovať výsledky ich študijných pobytov v zahraničí.

The Lives of Others: Surveillance, Discourse, and the Refashioning of Political Belonging in East Central Europe and the U.S.

7.5.2019 13:00

Odborný seminár, na ktorom bude Jonathan Larson, Instructor of Anthropology, Grinnell College, USA prezentovať zistenia z výskumu.

Smutné jazyky

14.5. 2019 13:00

Odborný seminár, na ktorom budú a Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. z Filozofickej fakulty UK a Anna Grusková prezentovať film Smutné jazyky

Odborný seminár o výskume chovu koní plemena Lipican ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva

30.4.2019 13:00

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV bude prezentovať výskum s názvom Chov koní plemena Lipican ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

Odborný seminár s Mgr. Markétou Hajskou, Ph.D.

9. apríla 2019 13:00

Na seminári bude Mgr. Markéta Hajská Ph.D. z Katedry středoevropských studií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, prezentovať zistenia z výskumu v prednáške s názvom Role facebooku v komunitě olašských Romů se slovenskými kořeny v britském Leicesteru.