Semináre

Odborný seminár 26. 11. 2013

26. 11. 2013

V utorok 26. novembra 2013 o 13.00 sa v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava uskutoční pravidelný odborný seminár ÚEt SAV. 

Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien

14. 12. 2012

Odborný seminár pre členov a členky tímu projektu VEGA Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien.
Miesto konania: Bratislava

Zaostrené na kultúrne dedičstvo

7. 10. 2012

Odborný seminár o kultúrnom dedičstve malokarpatského regiónu.
Miesto konania: Pezinok

Sociokultúrna zmena a adaptívne stratégie v kontexte spoločenskej transformácie

3. 12. 2010

Odborný seminár zorganizoval Ústav etnológie SAV v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev

9. 12. - 10. 12. 2009

Medzinárodný seminár, ktorý zorganizoval Ústav etnológie SAV v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev.
Miesto konania: Bratislava

Vývoj etnológie v Slovinsku a jej aktuálne vedecké problémy a skúmané otázky

6. – 7. 5. 2009

Odborný seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Židovská komunita v Čechách a na Slovensku po roku 1945

20. 4. – 21. 4. 2009

Interdisciplinárny seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV a Dokumentačným strediskom holokaustu v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Etika v sociálnej antropológii/etnológii

23. 1. 2009

Vedecký seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV a Slovenskou asociáciou sociálnych antropológov.
Miesto konania: Bratislava

Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv

3. – 4. 12. 2008

Vedecký seminár organizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Slovenskou spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri SAV.
Miesto konania: Bratislava

Úvodný seminár štipendistov programu Marie Curie, Building on the Past. European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean

18. – 20. 9. 2008

Úvodný seminár štipendistov v projekte 6. rámcového projektu EÚ: Marie Curie, Building on the Past. European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean.
Miesto konania: Bratislava