Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Slovenský národopis


ISSN 1335-1303 (tlač)
ISSN 1339-9357 (online)
 

Kontaktné údaje

Redakcia Slovenského národopisu
ÚESA SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.:
02 - 52964707, klapka 107
e-mail: 
slovensky.narodopis@savba.sk

 

Facebook

Slovenský národopis/Slovak Ethnology je vedecký peer-reviewed časopis, ktorý vychádza štyrikrát ročne v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Prvé číslo každého ročníka je v slovenskom a českom jazyku, druhé, tretie a štvrté v anglickom jazyku. Slovenský národopis prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín.
Príspevky uverejnené v časopise sú teritoriálne orientované prevažne na región Strednej Európy. Zameriavajú sa na analýzu sociálnych javov založenú na dátach získaných predovšetkým prostredníctvom metód etnografického terénneho výskum.  Redakcia časopisu preferuje príspevky analytického, teoretického alebo syntetizujúceho charakteru, ktoré prispievajú k aktuálnym diskusiám v sociálnych vedách. Tematicky je časopis sústredený najmä (nie však výhradne) na etnický, kultúrny a historický vývin v Strednej Európe, na sociálne a kultúrne aspekty ekonomickej a politickej transformácie, na modernizačné procesy v urbánnom i rurálnom prostredí, na etnickú a menšinovú problematiku, na problémy kultúrneho dedičstva v európskom kontexte, ako aj na dejiny spoločenskovedných disciplín. Okrem problémovo orientovaných vedeckých štúdií časopis uverejňuje tiež materiály, eseje, diskusie a prehľady, recenzie a eseje o knihách.
Časopis poskytuje priestor na diskusie o kľúčových problémoch v sociálnych vedách, ako aj na kritické komentáre k publikovaným príspevkom. Uverejnené štúdie, materiály, eseje, diskusie a prehľady prešli obojstranne anonymným oponentským konaním, oponenti sa vyberajú z medzinárodného okruhu odborníkov.

 

Výzvy

Aktuálne výzvy

Call for the special issue of Slovak Ethnology/ Slovenský národopis, volume 69, Number 2/2021, on the topic of Memory of the Communist Past. The guest editors of the issue are Milena Benovska Sabkova, South-West University of Blagoevgrad, and Monika Vrzgulová, Institute of Ethnology and Social Anthropology, Slovak Academy of Sciences. For more information GO HERE.

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla 1/2021, ročník 69. Pripravované číslo Slovenského národopisu sa v súvislosti s 15. výročím ratifikácie Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku sústredí na etnologické a antropologické perspektívy výskumu kultúrneho dedičstva v súčasnom svete. Viac TU

Call for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 68, number 4/2020.  This issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis will focus on the ethnic dimensions in social relations, social mobility, and civic engagement concerning various Romani groups across Central Europe. The guest editors of the issue are Daniel Škobla and Tomáš Hrustič (both Institute of Ethnology and Social Anthropology of the Slovak Academy of Sciences). For more information GO HERE.
 

Archív výziev

Call for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 68, number 3/2020. This issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis will focus on the Dynamics of cultural transformations in the European North and the North of European Russia. The guest editor of the issue is Yury P. Shabaev. For more information GO HERE.

Call for the next issue of Slovenský národopis/Slovak Ethnology, volume 68, number 2/2020. In the open call the journal editors welcome original articles of analytical, theoretical or synthesising nature, contributing to current debates in social sciences and humanities, as well as essays, discussions, book reviews and book essays. For more information GO HERE.

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla 1/2020, ročník 68. Redakcia časopisu privíta štúdie teoretického alebo analytického charakteru, no i materiály, eseje, diskusie či recenzie na rôzne témy z oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín. Viac TU.

Call for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 67, number 4/2019 Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology. This issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis will focus on the current methodological approaches, ethical dilemmas as well as future visions of the disciplines. To read the full call go HERE.

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla, ročník 67 číslo 3/2019 zameraného na tému Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka. Viac TU.

Call for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 67, number 2/2019. This issue will focus on the research of generations and intergenerational relationships. To read the full call go HERE.

Call for papers for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 66, number 4/2018. Label “ROMA” - Impacts and implications on policies and construction of European discourse. To read the full call go HERE.

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla, ročník 66, číslo 1/ 2018 zameraného na tému Digitalna etnológia. Viac TU.

Call for papers for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 66, number 2/2018. The issue will focus on the research of ageism related to all age groups. For more information go HERE.

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla, ročník 66, číslo 3/ 2018 zameraného na tému Sté výročie založenia Československej republiky (1918), Dvadsiate piate výročie Slovenskej republiky a Českej republiky (1993); Odraz vznikov i rozpadov štátnych útvarov v etnologickom/antropologickom bádaní Viac TU

Call for papers for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 65, number 4/2017. The issue will focus on The Migration: gain and losses. For more information go HERE.

Call for papers for the next issue of Slovak Ethology/Slovenský národopis, volume 64, number 4/2016. The issue will focus on The Body and Age. For more information go HERE.

Call for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 64, number 2/2016, will focus on  Alternative Sources of Food in the Post-postmodern Age. Hosting Editors: ŁUKASZ ŁUCZAJ and RASTISLAVA STOLIČNÁ. Go HERE for more information.

Číslo 3/2015 63. ročníka časopisu Slovenský národopis bude zamerané na tému "Sprisahanecké teórie ako objekt spoločenskovedného výskumu." Viac TU.

Call for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 63, number 4/2015, will be focused on the civic activism as a determinant of sustainable urban development. You will find more information HERE.

Call for the next issue of Slovak Ethnology / Slovenský národopis, volume 62, number 2/2014, focused on the role of folklore in the contemporary world. 

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla 3/2014, ročník 62, zameraného na tému Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov a rituálov. 

Call for the next issue of Slovak Ethnology / Slovenský národopis, volume 62, number 4/2014, focused on the visual anthropology. 

Ročník 61, číslo 4/2013 bude zamerané na tému Adaptácia obyvateľstva v procesoch spoločenských zmien. Redakcia privíta štúdie, materiály, správy a recenzie s uvedenou problematikou.

Redakcia

Hlavná redaktorka 

Ľubica Voľanská

Zástupkyňa hlavnej redaktorky

Tatiana Zachar Podolinská

Redaktori

Vladimír Potančok
Vladimír Bahna
 

Redakčná rada

Regina Bendix (Univerzita Georga Augusta v Göttingene, Nemecko), Marta Botíková (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), Michał Buchowski (Univerzita Adama Miczkiewicza v Poznani, Poľsko), Dušan Deák (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), Ľubica Droppová (Bratislava, Slovensko), Ingrid Slavec Gradišnik (Slovinská akadémia vied a umení, Ľubľana, Slovinsko), Juraj Hamar (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), Hana Hlôšková (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), Miloš Hubina (Mahidolova univerzita, Bangkok, Thajsko), Gabriela Kiliánová (Slovenská akadémia vied, Slovensko), Ullrich Kockel (Univerzita Heriot-Watta v Edinburghu a Ulsterská univerzita, Veľká Británia), Eva Krekovičová (Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovensko), Sam Pack (Kenyon College, Gambier, Ohio, USA), Vladimir Penčev (Bulharská akadémia vied, Sofia, Bulharsko), Dragana Radojičić (Srbská akadémia vied a umení, Belehrad, Srbsko), Klaus Roth (Univerzita Ludwiga Maximiliana v Mníchove, Nemecko), Peter Salner (Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovensko), Martin Šimša (Národní ústav lidové kultury, Strážnice, Česko), Davide Torsello (Univerzita v Bergame, Taliansko), Zdeněk Uherek (Akademie věd České republiky, Praha, Česko), Jelena S. Uzeneva (Ruská akadémia vied, Moskva, Rusko), Miroslav Válka (Masarykova univerzita v Brne, Česko), Helena Wulff (Štokholmská univerzita, Švédsko)

Objednávky a predplatné

SAP - Slovak Academic Press, s. r. o.,
Bazová 2
821 08 Bratislava
e-mail: sap@sappress.sk

Pokyny pre prispievateľov

Pravidlá prijímania rukopisov nájdete tu.

Publikačná etika a prax

Vyhlásenie

Slovenský národopis vyžaduje vysoké štandardy v publikačnej etike a v zamedzení porušovania publikačnej praxe. Publikuje etické pravidlá určené autorom, recenzentom, redaktorom a vydavateľovi. Časopis prijíma len pôvodné rukopisy, ktoré neboli už predtým publikované alebo nie sú v tom čase zaslané inému vydavateľovi, sú napísané uvádzanými autormi, neobsahujú nezákonné vyhlásenia, neporušujú práva iných a náležite citujú zdroje. Recenzné konanie je anonymné. Recenzenti by nemali mať konflikty záujmov voči posudzovaným článkom. Ich rozhodnutia by mali byť objektívne. Redaktori a vydavateľ musia vykonávať všetky kroky potrebné na zaručenie kvality vydávaných článkov. Prípadné problémy naši redaktori riešia v súlade s dokumentom Publishing Ethics Resource Kit vytvoreným spoločnosťou Elsevier. Viac informácií o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi nájdete online tu.    

Vyhlásenie o voľnom prístupe 

Časopis Slovenský národopis/Slovak Ethnology je časopis s voľným prístupom podľa definície BOAI, pričom jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii CC-BY. Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené kopírovať alebo rozširovať jeho obsah, čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora. Obsah môže byť použitý na akýkoľvek účel, vrátane komerčného.   

Recenzné konanie 

Viac o recenznom konaní a pravidlách pre recenzentov nájdete online tu.

 

Digitalizácia časopisu

Ročníky časopisu 1953 - 2012 boli  zdigitalizované prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR). V archíve postupne sprístupňujeme ich obsah, pričom v úplnom znení sú verejne prístupné len tie texty, na zverejnenie ktorých má Ústav etnológie SAV licenčné práva podľa zákona č. 618/2003 ("autorský zákon").
Bibliografia Slovenského národopisu (1953-2002) je k dispozícii online TU

 

Zobraziť plávajúce menu

Archív

Slovenský národopis 2011/2

Druhé číslo tohto ročníka je „voľné“ a podarilo sa doňho pozbierať zaujímavé štúdie a materiály z oblasti výskumu etnicity, ale aj z oblasti starostlivosti o novorodencov, folkloristiky, etnických stereotypov, či diskusný príspevok zo sféry výskumu náboženstiev.
 

Slovenský národopis 2011/1

Prvé číslo Slovenského národopisu v kalendárnom roku 2011 sa opiera hlavne o aktuálne výsledky folkloristických výskumov, tak ako boli prezentované účastníkmi medzinárodnej konferencie Folklórne žánre a sociálna komunikácia v Bratislave.
 

Slovenský národopis 2010/5

WILDOVÁ, Kateřina: When things are burden on you: Material culture ethnography in the foothils of the Siera Nevada
DJURIŠIČOVÁ, Danijela: Material objects as evidence of supernatural harm
GIBAS, Petr: Ballet amidst fences: Placelessness and place-attachment in one Prague suburb
PAUKNEROVÁ, Karolína: Two prehistoric cultures in one flatland: A phenomenological analysis of landscape
LUTHEROVÁ G., Soňa: Investigating the visual dimension in material culture research on the home

Slovenský národopis 2010/4

KILIÁNOVÁ, Gabriela – POPELKOVÁ, Katarína: Zavádzanie marxistickej etnografie v národopise na Slovensku: zmena vedeckého myslenia?
ZAJONC, Juraj: Výskum v okrese Modrý Kameň v roku 1950 ako príklad prenikania marxizmu do slovenského národopisu
BENŽA, Mojmír: Výskumné a prezentačné aktivity SNM v Martine v 50. rokoch 20. storočia
STOLIČNÁ, Rastislava: PhDr. Michal Markuš, CSc. (1912 -2004) v súradniciach 50. – 70. rokov 20. storočia
SLAVEC-GRADIŠNIK, Ingrid: “Marxistický program” v slovinskej etnológii?

Slovenský národopis 2010/3

MARUSHIAKOVA, Elena – POPOV, Vesselin: Politiky zamerané na Cigánov/Rómov v strednej, juhovýchodneja východnej Európe v období komunistickej vlády
KILIÁNOVÁ, Gabriela: Postavy Rómov v slovenských a romských rozprávaniach
HRUSTIČ, Tomáš: Faktory ovplyvňujúce náboženské konverzie Rómov

Slovenský národopis 2010/2

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra: Antropologický výskum mesta v 21. storočí: tendencie, výzvy a aplikácie
POPELKOVÁ, Katarína: Urbánne štúdium v slovenskej etnológii – poznámky k aktuálnemu dialógu etnológie s antropológiou
DARULOVÁ, Jolana: Obsahové a funkčné zmeny centra mesta - moderné a tradičné, alebo hľadanie novej tváre centra
KOŠTIALOVÁ, Katarína: Mesto univerzite – univerzita mestu - prípadová štúdia vzťahu vysokoškolskej inštitúcie a spoločenstva mesta Zvolen

Slovenský národopis 2010/1

BAHNA, Vladimír: Vysvetlenie kultúrneho vývoja z hľadiska evolučnej teórie: možnosti a obmedzenia
ĎURČOVÁ, Alexandra: Nadprirodzené predstavy v neo-šamanskej praxi: charakteristika anti-intuitívnych vlastností
MAUR, Norbert: Faktory a dôsledky konceptualizácie utečencov

Slovenský národopis 2009/5

GRILL, Jan: Performing street music-cum-begging in Switzerland: The negotiating and shifting of social categories among Hungarian-speaking Roma migrants from Slovakia
GRYGAR, Jakub: ‘Devushka’and cigarette: Fluid migrants across the EU border
TUŽINSKÁ, Helena: Communication in the asylum courts: Limits of inquiry
HLINČÍKOVÁ, Miroslava: Trans-nationalism and the use of the concept of the transnational social fieldas an analytic framework

Slovenský národopis 2009/4

ŠTÚDIE

SLAVKOVSKÝ, Peter: Kolektivizácia poľnohospodárstva na Slovensku ako predmet etnologického a muzeologického výskumu v 50. rokoch 20. storočia (historicko-kultúrne kontexty)
RATICA, Dušan: Význam kategórie diverzity pri etnologickom výskume mestského prostredia

Slovenský národopis 2009/3

Problematika sociokultúrnej zmeny a adaptačných procesov, mechanizmov a stratégií je dlhodobou a stabilnou súčasťou etnologického a antropologického bádania.  V podmienkach stredovýchodnej Europy nadobúda vzhľadom na historické špecifiká regiónu osobitý rozmer.