SLOVENSKÝ NÁRODOPIS 4/2019


Témou čísla je metodológia, etika, spôsoby písania a vízie v etnológii a sociálnej antropológii. Čítajte TU.

Menu?: 
Nie