SLOVENSKÝ NÁRODOPIS 4/2020


Slovenský národopis 4/2020 sa venuje témam sociálnej mobility a politickej angažovanosti Rómov v Európe. Čítajte TU.

Menu?: 
Nie