Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka

22.3.2022 od 13:00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV Vás pozývame na odborný seminár nášho ústavu, ktorý sa uskutoční 22. 3. 2022 od 13.00 v priestoroch ÚESA SAV, v.v.i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

Daniel Luther, CSc. - hlavný riešiteľ (ÚESA SAV)
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (UMB)
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (UKF), ÚESA SAV


Výsledky ukončeného projektu APVV-16-0115: Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka

Projekt bol zameraný na výskum, analýzu a interpretáciu socio-kultúrneho kapitálu a potenciálu ôsmich úspešných slovenských obcí, nositeľov titulu Dedina roka, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pre ďalšie obce pre zlepšenie kvality života vo vidieckom prostredí na Slovensku.

Seminár sa uskutoční hybridnou formou. Pre online pripojenie kliknite TU.