Stretnutie Network of Academic Institutions on Romani Studies (NAIRS) na Ústave etnológie SAV

29.6. 2016
Ústav etnológie SAV patrí prostredníctvom svojej riaditeľky Dr. Tatiany Podolinskej k zakladajúcim členom Siete akademických inštitúcií pre rómske štúdiá (Network of Academic Institutions on Romani Studies). Sieť bola založená 29. februára 2016 v Štokholme za účasti zástupcov zakladajúcich inštitúcií, ktorými sú Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki, Södertörn University, the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Stockholm, Minorities Studies Society Studii Romani, Sofia, Bulharsko, Etnologický ústav Českej akadémie vied a Ústav etnológie SAV, Bratislava.
Cieľom tejto siete je upevňovať spoluprácu medzi akademickými inštitúciami venujúcimi sa rozličným aspektom rómskych štúdií a podporovať tak multidisciplinárny výskum histórie Rómov, ich kultúry, religiozity, spoločenského postavenia, jazykov, folklóru a ďalších oblastí. Viac informácií o sieti je možné nájsť na jej oficiálnej webstránke. 

V stredu 29. 6. 2016 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zakladajúcich členov tejto akademickej siete, na ktorom boli predebatované jednak spoločné aktivity (organizovanie prednášok a seminárov pre doktorandov a študentov so záujmom o rómske štúdiá, výmenné pobyty pre pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov, pravidelné vydávanie newsletteru) a možnosti rozširovania siete a spolupráce s ďalšími pracoviskami v Európe, ktoré sa zameriavajú na rómske štúdiá. 

V rámci tohto stretnutia sa uskutoční aj prednáška pre odbornú verejnosť, ktorú prednesie prof. Kimmo Granqvist z Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki a Södertörn University, the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Stockholm s názvom Romani Studies in Sweden and Finland.

Prednáška prof. Granqvista spojená s diskusiou sa bude konať 29. júna 2016 v podkrovnej zasadačke ÚEt SAV na Klemensovej ul. č. 19 od 16:00 do 18:00. Viac informácií o prednáške nájdete TU.
 
-tp

Galéria: