Súčasné obrazy socializmu

12.4.2022 o 13:00

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na odborný seminár nášho ústavu, ktorý sa uskutoční 12. 4. 2022 od 13.00 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., na Klemensovej 19 v Bratislave.

MONIKA VRZGULOVÁ, PhDr., CSc. – hlavná riešiteľka (ÚESA SAV)
doc. PhDr. ANNA HLÔŠKOVÁ, CSc.
Mgr. SOŇA G. LUTHEROVÁ, PhD.
PhDr. PETER SALNER, DrSc.
Mgr. ĽUBICA VOĽANSKÁ, PhD.

Výsledky ukončeného projektu APVV-0345:
Súčasné obrazy socializmu (2017-2021)

Projekt predstavuje systematický základný výskum metódou oral history, zameraný na získanie aktuálnych reprezentácií obdobia vlády komunistickej strany (socializmu), ktoré sú v súčasnosti komunikované generáciou pamätníkov. Hlavným cieľom výskumného tímu bolo zachytiť aktuálne spomienky pamätníkov na ich každodenný život v období socializmu na Slovensku (pracovne vymedzený rokmi 1960 – 1989). Výskumnú vzorku tvorili ľudia, ktorí toto obdobie prežili ako dospelí. Podrobnosti o výsledkoch projektu: www.obrazysocializmu.net

Na podujatie sa bude dať pripojiť aj online  TU.