VINOHRADNÍCKE MESTO V ETNOLOGICKEJ PERSPEKTÍVE


POPELKOVÁ, Katarína: Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve. Bratislava: VEDA, 2021, 175 s., ISBN 978-80-224-1916-1 (print)
 

Monografia je syntézou poznatkov získaných dlhoročným historickým a etnografickým výskumom miest v regióne Malých Karpát. Ťažisko pozornosti sa sústreďuje na spoločnosti miest Pezinok a Modra, v ktorých sa od stredoveku rozvíjala profesijná skupina vinohradníkov ako faktických nositeľov špecifického rysu urbánnej kultúry.
Koncom 20. storočia sa tu vinohradníctvo i vinárstvo po viac ako štyridsať rokov trvajúcej diskontinuite znova začali rozvíjať ako súkromné podnikanie. Obchodné záujmy vinohradníkov začali v procese ich postupnej ekonomickej stabilizácie korešpondovať s rozvojovými snahami miestnych samospráv, rozprúdili mestský environmenálny aktivizmus i zážitkový vínny turizmus. Vinohradnícke mestá a sociálne procesy v nich sa tak stali významným fenoménom regionálneho rozvoja. Predložená publikácia prispieva k ich poznaniu z etnologického pohľadu.

Kľúčové slová:
malokarpatský región; regionálny rozvoj; urbánna etnológia; vinohradníci; vinohradnícke mesto

DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419161
 

Galéria: 
Menu?: 
Nie