Vladimír Bahna, Mgr., PhD.

kognitívna a evolučná antropológia, náboženstvo, naratívny folklór, religionistika

ORCID ID: 0000-0002-1809-8283
e-mail: vladimir.bahna@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 111

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor: religionistika, 2006
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2006), PhD. (2012)
Komunikačné jazyky: anglický, nemecký
Rok nástupu do ústavu: 2007
 

 

Vedecké projekty

Aplikácia nových prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku; projekt VEGA 2/0050/16; 2016-2019

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku; projekt VEGA 2/0088/14; 2014 - 2016 (člen projektu od 2015)

Labolatoř pro experimetální výzkum náboženství, Masarykova univerzita, Česká republika; Projekt LEVYNA CZ.1.07/2.3.00/20.048; 2011 - 2014

Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky, projekt VEGA 2/0092/11; 2011 - 2013

Folklórne žánre a sociálne komunikácia, projekt VEGA 2/0044/08; 2008 - 2010

Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti, projekt VEGA 2/0106/08; 2008 - 2010

 

Pedagogická činnosť

Doktorandský seminár, Ústav etnológie SAV. 2015/2016, zimný semester, 2015/2016 letný semester

Kulturní evoluce a studium náboženství, Ústav religionistiky, Filosofická fakulta, 
Masarykova Univerzita. 2012/2013, zimný semester

Evolučná teória a sociálne vedy, Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského. 2008/2009, zimný semester, 2009/2010, zimný semester

Náboženstvo Slovanov, Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 2007/2008, zimný semester, 2008/2009, zimný semester, 2011/2012, letný semester

Seminár z náboženstva Slovanov, Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 2009/2010, zimný semester
 

Zahraničné pobyty

Ústav religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, 9/2011-8/2014 

Centre for Anthropology and Mind, School of Anthropology and Museum Ethnography, 
Oxford University. 18. 1. – 17. 6. 2010

Ústav religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, zimný semester 
2005/2006
 

Ocenenia

Cena za najlepší projekt dizertačnej práce v oblasti sociálnych vied za rok 2009 v rámci 
programu „Podporujeme individuality“ nadácie Intenda
 

Bibliografia

Vedecké štúdie

BAHNA, V. (2017). Argumentum ad hominem. Argumentačné stratégie zástancov konšpiračných teórií v slovenských internetových diskusiách, Národopisná revue 27/4, 298-306

LANG, M. - BAHNA, V. - SHAVER, J.H. - REDDISH, P. - XYGALATAS, D. Sync to link: Endorphin-mediated synchrony effects on cooperation. Biological Psychology 127, 2017, s. 191-197

BAHNA, Vladimír. Kognitívny a evolučný kontext šírenia konšpiračných teórií, Slovenský národopis 3/63, 2015, s. 195-206.

BAHNA, Vladimír. Memory and memorates. A Re-evaluation of Lauri Honko’s theory. Temenos 1/51, 2015, s 7-23.

BAHNA, Vladimír. Explaning vampirism. Two divergent atractors of dead human concepts. Journal of Cognition and Culture, 3-4/15, 2015, s. 285-298.

BAHNA, Vladimír. Teoretické poznámky k pojmu memorát v kontexte psychológie spomienok. Slovenský národopis 1/60, 2012, s. 4–15.

BAHNA, Vladimír. Autobiografická pamäť a nadprirodzené predstavy: Sociálna nákazlivosť spomienok. World Literature Studies č. 2, roč. 3 (20), 2011, s. 112–125.

BAHNA, Vladimír. Vysvetlenie kultúrneho vývoja z hľadiska evolučnej teórie: možnosti a 
obmedzenia. In Slovenský národopis 1/58, 2010, s. 5–23.

BAHNA, Vladimír. Novoveký folklór ako prameň pre rekonštrukciu predkresťanskej mytológie. Stvorenie sveta v ruských duchovných veršoch. Axis Mundi 2/4, 2009, s. 101–119.

BAHNA, Vladimír. Bahna, Vladimír: Čo s poverami alebo kde sú hranice kategórii. In Etnologické rozpravy 2,  2008, s. 11-24.

BAHNA, Vladimír. Súčasná situácia v ruskom neopohanstve, Axis Mundi 1/1, 2006, s. 13-30.