Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky ÚEt SAV

24.5. 2016 o 10:00
Predsedníčka vedeckej rady Ústavu etnológie SAV PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. pozýva všetkých členov a členky akademickej obce ÚEt SAV na výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľa/riaditeľky Ústavu etnológie SAV.
Výberové konanie sa uskutoční v utorok 24. mája 2016 o 10.00 hod. v zasadačke Filozofického ústavu SAV na 4. poschodí  budovy spoločensko-vedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislave. Účasť všetkých členov akademickej obce Úet SAV je žiadúca. Pozvánku,  ako aj zoznam členov akademickej obce, nájdete nižšie v prílohách.