Výstava ETNOFOLK v SNM v Martine

11.3.2014
Ústav etnológie SAV a SNM v Martine Vás pozývajú na výstavu o medzinárodnom projekte Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe - ETNOFOLK. Výstava prináša ukážky bohatstva kultúrneho dedičstva z archívnych materiálov Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Slovinska. 
Ľudová kultúra v jej známej historickej podobe už nie je v plnej šírke prirodzenou súčasťou každodenného či sviatočného života. Mnohé tradičné kultúrne elementy už stratili svoj praktický význam a prestali plniť svoje pôvodné funkcie. Iné sa postupne transformovali do súčasného spôsobu života a prispôsobili sa potrebám a predstavám ľudí. Expanzia nových kultúrnych prvkov naučila dnešného človeka vnímať vlastnú kultúru inak. Spolu so šírením globalizácie sa udomácňovala myšlienka ochrániť dedičstvo kultúry predchádzajúcich generácií.

Výstava ETNOFOLK je rozdelená do 10 celkov, ktoré tvoria témy kultúrna krajina, tradičná architektúra, interiér a dvor, ľudové umenie, ľudová obradnosť a ľudová zbožnosť, ľudová hudba a tanec, ľudový odev, tradičné remeslá, uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry.

Výstava je otvorená od 11.3. do 31.7 2014.

Viac informácií nájdete na stránke SNM v Martine tu.
 

Galéria: