Správy

10952412801034074899
Soňa G. Lutherová vystúpila v relácii Zuzany Kovačič Hanzelovej
Naša kolegyňa Soňa G. Lutherová sa spolu s Marvinom Horvátom, hlavným protagonistom jej najnovšieho antropologického dokumentárneho filmu Šťastný človek, zúčastnila 12. septembra 2023 rozhovoru so Zuzanou Kovačič Hanzelovou. V rozhovore sa venovali životu a právam transrodových ľudí na Slovensku v súvislosti s uvedením jej nového filmu, ktorý má slovenskú premiéru dnes, 13. septembra 2023, na festivale Cinematik v Piešťanoch.
ec65d272-83d6-4794-a8d4-1f5dd4c48601
Zuzana Beňušková spolupracovala na zápise Pukanského hrnčiarstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
Naša kolegyňa Zuzana Beňušková spolupracovala na príprave nominácie na zápis Pukanského hrnčiarstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V rámci Galaprogramu Folk Expo Slovakia v sobotu 9. septembra 2023 sa zúčastnila aj preberania certifikátu o zápise, ktorý slávnostne tímu odovzdala ministerka kultúry SR Silvia Hroncová.
a724b149-5413-4ea9-890a-9a9fe46b26d1
Ľubica Voľanská prednášala na letnej škole World Heritage Volunteers Stari Grad na Hvare
Naša kolegyňa Ľubica Voľanská prednášala o výzvach a inšpiráciách spojených s UNESCO Dohovorom na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na letnej škole World Heritage Volunteers Stari Grad na Hvare. Každoročnou úlohou dobrovoľníkov je stavba kamenných múrikov nasucho, ktoré sú zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva od roku 2013.

Naša misia

Pracovisko vzniklo v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení a medzi rokmi 1994-2018 niesol názov Ústav etnológie SAV. Od roku 2018 nesie názov Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, a v súčasnosti je jednou z popredných inštitúcií etnologického a antropologického výskumu na Slovensku.

Naša misia

Naše výskumné zameranie je rozložené medzi základný, problémovo orientovaný a aplikačný výskum. Prispievame k hľadaniu vedeckých odpovedí na aktuálne a historické spoločenské otázky a výzvy. Realizujeme terénne výskumy na Slovensku aj v zahraničí – v strednej Európe a vo svete.

Podujatia

DDS2023_poster
DARIAH Day Slovakia 2023
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Vás pozýva na vedecké podujatie DARIAH Day Slovakia 2023, ktoré sa uskutoční v piatok 6.10.2023 o 9:00 v podkrovnej zasadačke na 5. poschodí na Klemensovej 19 v Bratislave. Na podujatí vystúpi oficiálny...
DSCF2644 (1)
Workshop Úloha živého dedičstva v krízových situáciách
Pozývame Vás na workshop Úloha živého dedičstva v krízových situáciách, ktorý sa bude konať 4. októbra 2023 od 9.00 - 13.00. Workshop je určený aktérom, organizáciám či expertom, ktorí pracujú migrantmi či utečencami alebo sa zaoberajú živým dedičstvom.
P1
Odborný seminár Intangible Cultural Heritage and War
Pozývame Vás na odborný seminár 3. októbra 2023 o 13:00, na ktorom vystúpi Martín Andrade-Pérez z Erigaie Foundation v Kolumbii a Meertens Institute v Holandsku s prednáškou Intangible Cultural Heritage and War. From the impacts of violence to the possibilities...

Publikácie

05221432obálka Valentín ..
Valentín na Slovensku
Odpad
Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach
obal (1)
Volkskunde in den Diensten des Dritten Reiches : Deutsche Forscher und Forscherinnen in der Slowakei
obal The Divided.
The Divided, Yet Together: Borders in Oral History Perspective: 8th International Conference of the Czech Oral History Association. Book of abstracts