Andrej Gogora, Mgr., PhD.

digital humanities, digitálny archív, digitálne uchovávanie, digitálne kurátorstvo, metodológia humanitného výskumu

e-mail: andrej.gogora@savba.sk
tel: 02-5296 4707, ext. 102

Education:  Comenius University, Faculty of Philosophy,  subject:: philosophy, 2007
Qualifications, scientific and honorary titles obtained: Mgr. (2007), PhD. (2012)
Languages: english
Employed at the Institute since: 2017

Research projects

Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe, projekt VEGA 2/0107/14, spoluriešiteľ projektu, 2014 – 2017

Digital humanities a filozofia, UGA II/4/2016 Univerzitná Grantová Agentúra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, riešiteľ projektu, 2016 – 2017

Digital humanities – prehľad a aplikácie, UGA I/18/2014 Univerzitná Grantová Agentúra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, riešiteľ projektu, 2014 – 2015

Znaky a významy hodnôt, projekt VEGA 1/0144/13, spoluriešiteľ projektu, 2013 – 2015

Využitie open source v školskom systéme, Európsky sociálny fond, riešiteľ projektu, 2008

Teaching

Digital humanities and philosophical research, Digital Humanities Department, Universität Passau, Passau, Nemecko, zimný semester 2015/2016

Etika digitálnej kultúry, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Filzofická Fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2015/2016, letný semester

Metodológia vied, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Filzofická Fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2016/2017, letný semester

Publications

Chapters in monographs

Gogora, A.: Latour, Morality and AIME. In: Contemporary images of good. Kraków : Aureus, 2015. ISBN 978-83-60741-76-4, p. 37-53.

Gogora, A. 2014. Bruno Latour, sociedad e individuo. In: Bryer, K., Torralba, R. (eds.) Persona y Sociedad. Toronto : University of Toronto, ISBN 978-0-9878168-6-3, p. 253-270.

Academic papers

GOGORA, A.: Digital humanities a filozofia - problém digitálneho výskumu. In: World Literature Studies. ISSN 1337-9275, 2016, roč. 8, č. 3, s. 104-114.

GOGORA, A.: Teória siete-aktérov a pojem prekladu. In: Filozofia. ISSN 0046-385 X, 2013, roč. 68, č. 9, s. 800-811.

GOGORA, A.: Latour a Sartre v Café de Flore. In: Filozofia. ISSN 0046-385 X, 2012, roč. 67, č. 6, s. 485-490.

GOGORA, A.: Mesto a dom, inžinier a ruchy. In: Filozofia. ISSN 0046-385 X, 2011, roč. 66, č. 5, s. 447-452.

GOGORA, A.: Le Corbusier, J. Jacobsová a ich racionalita. In Filozofia. ISSN 0046-385 X, 2010, roč. 65, č. 4, s. 361-365.

GOGORA, A.: Gilles Deleuze, Félix Guattari a problém mesta. In Filozofia. ISSN 0046-385 X, 2009, roč. 64, č. 4, s. 362-369.

GOGORA, A.: The text mining of ethics and information technology. In: Communications : Scientific letters of the University of Žilina. ISSN0341-2059, 2017, roč. 19, č. 1, s. 3-8.