The application of innovative approaches in ethnology/social anthropology in Slovakia

VEGA project

Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku

Coordinating institution: Institute of Ethnology SAS 

Project coordinator: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
 
Project no.: VEGA 2/0050/16 
 
Duration of the project: 2016 – 2019