Ceremonies and Folklore Between Christian and Secular Culture

Internal project

Obrady a folklór medzi kresťanskou a svetskou kultúrou

Project no.: 28/2011 

Project coordinator: Eva Krekovičová, Doc., PhDr., DrSc.,

Deputy of the coordinator: Gabriela Kiliánová, PhDr., CSc.

Research participant: Hana Urbancová, PhDr., CSc.

Duration of the project: 01. 2011–12. 2013 

Project results (assorted):
KREKOVIČOVÁ, E.: K duchovným piesňam v ústnom repertoári slovenskej minority v Maďarsku. (Predbežné výsledky výskumov na prelome tisícročia). In Národopisná revue XXII (XLIX) 2012, č. 3, s. 191-205. 

KREKOVIČOVÁ, Eva: Duchovná pieseň a modlitba medzi ústnym podaním, písanými textami a letákovou tlačou na príklade Slovákov v Šáre. Monografia z výskumu v Šáre. TUSKA, Tünde (ed.)Békéscsaba.

KREKOVIČOVÁ, E.: K duchovným piesňam v ústnom repertoári slovenskej minority v Maďarsku : (predbežné výsledky výskumov na prelome tisícročia). In Národopisná revue, 2012, roč. XXII, č. 3, s. 191-205. ISSN 0862-8351.

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2013