Culinary Culture of Regions in Slovakia

VEGA project

Kulinárna kultúra regiónov Slovenska

Institution: Institute of Ethnology SAS

Coordinator: Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc. 

Duration of the project: 1.1.2010-30.12.2012 

Project no.: VEGA 2/0002/10

Project results (assorted):
STOLIČNÁ - MIKOLAJOVÁ, R. (Ed.) – NOVÁKOVÁ, K.: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. Bratislava: Veda, 2012, ISBN 978-80-2214-1257-5. 

STOLIČNÁ, Rastislava: Tradičná kuchyňa. In NOVÁKOVÁ, K. a kol.: Smolenice. Vlastivedná monografia obce. Smolenice: Obecný úrad, 2010. ISBN 978-80-970- 456-1-6, s. 355-367.

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2012