Ethnological research of Slovak minority in Hungary

International project

Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

Inter-institutional project of the Institute of Ethnology SAS and Research institute of Slovaks in Hungary, Békés Csaba, Hungary 

Project coordinator at the Institute of Ethnology SAS: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. 

Duration of the project: 1.1.2006 – 31.12.2013

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2013