Júlia Holaňová, Mgr.

institutional anthropology, ageism

e-mail: julia.holanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, ext. 108

Education: Department of Ethnology and Museology, Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava 2014, 2017
Qualifications, scientific and honorary titles obtained: Mgr. (2017), Bc. (2014)
Languages: English
Employed at the Institute since: 2017

Research projects

Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku. Projekt VEGA 2/0050/16, 2016 – 2019

STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. APVV-15-0184, 2016 – 2020