Kontexty identity/Az identitás osszefuggései (The Contexts of Identity)


Kontexty identity/Az identitás osszefuggései: Jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej/Koszonto konyv Gyivicsán Anna tiszteletére. Editor Eva KREKOVIČOVÁ, Alžbeta UHRINOVÁ, Mária ŽILÁKOVÁ. Budapest – Bratislava: Celoštátna slovenská samospráva; Katedra slovenskej filológie Filozofickej fakulty Eotvosa Loránda; Ústav etnológie SAV; Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2010. 554 s. ISBN 978-963-88583-0-6. (ZBORNÍK)