Local initiatives from civic area in settlements' development

VEGA project

Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídiel

Coordinating Institution: Institute of Ethnology SAS

Project coordinator in the Institute of Ethnology SAS: Mgr. Ľubica Falťanová, CSc. 

Project no.: VEGA 2/0052/11 

Duration of the project: 1.1.2011 – 31.12.2013 

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2013