Na berínskom moste. Ľudové piesne z Poľného Berinčoka. Mezöberényi népdalok [On a Berlin Bridge. Folk songs form Poľný Berinčok]


HENTZ, Ľudovít – KREKOVIČOVÁ, Eva – KRUPA, Ondrej – OČOVSKÁ, Ildikó: Na berínskom mosťe. Ľudové piesne z Poľného Berinčoka. Mezöberényi népdalok. [On a Berlin Bridge. Folk songs form Poľný Berinčok] I. Očovská (zost.). Poľný Berinčok (Maďarsko) 2000, 189 s.