Narrative everydayness in historical – ethnological and linguistical perspective (internal project)

Internal Project without Grant Affiliation

Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (vnútroústavný projekt)

Coordinating Institution: ÚEt SAV 

Project coordinator in the Institute of Ethnology SAS: Mgr. Zuzana Profantová, CSc.

Project no.: 33/2013

Duration of the project: 2011 – 2014

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2014