Nepriateľ zvnútra (The Foe From Within)


BUŽEKOVÁ, Tatiana. Nepriateľ zvnútra: nadprirodzená hrozba v ľudskej spoločnosti. Bratislava: Veda, 2009. 144 s. ISBN 978-80-224-1091-5.

Ethnologist Tatiana Bužeková analysis modern witchcraft from the perspective of cultural anthropology and ethnography. The publication also includes the reports from her extensive  fieldwork.