Error message

 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Non-periodical publications

Ornament and Object. Decorative Tradition in Slovakia

DANGLOVÁ, Oľga: Ornament a predmet. Dekoratívna tradícia na Slovensku - Ornament and Object. Decorative Tradition in Slovakia. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava 2019, 418 p.

Traces of The Virgin Mary

Zachar Podolinská Tatiana: Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe. Bratislava: Ústav etnológie a socialnej antropológie SAV – VEDA  SAV 2019, 424 s., ISBN: 978-80-224-1782-2.

Supernatural experiences and the narrative mind. Social contagion of memories

Vladimír Bahna: Nadprirodzené skúsenosti a naratívna myseľ. Sociálna nákazlivosť spomienok. Bratislava: Ústav etnológie a socialnej antropológie SAV – VEDA  SAV 2019, 208 pp., ISBN 978-80-224-1775-4

GLOBE IN MOTION. PATTERNS OF INTERNATIONAL MIGRATION: SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Boris Divinský - Tatiana Zachar Podolinská et al., Globe in Motion. Patterns of International Migration: Similarities and DifferencesBratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2018, s. 216, Etnologické štúdie, 34, ISBN: 978-80-970975-7-8

Jews in Slovakia After 1989. A Community Between the Future and the Past

SALNER, Peter: Jews in Slovakia After 1989 (A Community Between the Future
and the Past). Etnologické štúdie 32. Bratislava, Veda  2018. 144 s. ISBN 978-80-224-1624-5. 

Conspiracy Theories:Topics, Historical Contexts and Argumentation Strategies

PANCZOVÁ, Zuzana: Conspiracy Theories:Topics, Historical Contexts and Argumentation Strategies. Bratislava: VEDA, 2017. 160 pp. ISBN 978-80-224-1546-0.

Talking and Silence. Inter-generational Communication in the Family.

VRZGULOVÁ, Monika - VOĽANSKÁ, Ľubica - SALNER, Peter. Rozprávanie a mlčanie: medzigeneračná komunikácia v rodine. Bratislava (Talking and Silence. Inter-generational Communication in the Family.) : Ústav etnológie SAV: Veda, 2017. 136 s. ISBN 978-80-224.1621-4.

The Only Certainty is Change: An Autoethnography on the Topic of Transgender

WIESNER, Adam. Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma. WIESNER, Adam. Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma. Bratislava(The Only Certainty is Change: An Autoethnography on the Topic of Transgender): VEDA, 2017. 215 s. Etnologické štúdie, 30. ISBN 978-80-224-1622-1Bratislava: VEDA, 2017. 215 s. Etnologické štúdie, 30. ISBN 978-80-224-1622-1

Traditional Clothing of Záhorie.

BENŽA, Mojmír: Tradičný odev Záhoria. [Traditional Clothing of Záhorie.] Skalica : Záhorské múzeum v Skalici, 2017. 156 pp. ISBN 978-8085446-93-7

Beyond the Borders of Science? Applied Anthropology in Society

G. LUTHEROVÁ, Soňa - HLINČÍKOVÁ, Miroslava (Eds.): Beyond the Borders of Science? Applied Anthropology in Society. Bratislava: Veda, 2016. 167 pp. ISBN 978-80-224-1543-9.