Error message

 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Non-periodical publications

Od folklórneho textu ku kontextu. K jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc. [From the folklore text to context]

KREKOVIČOVÁ, E. – POSPÍŠILOVÁ, J.  (Ed.): Od folklórneho textu ku kontextu. K  jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc. [From folklore text to context] Etnologické štúdie 15.  Bratislava: Institute of Ethnology SAS – Ethnological Institute of the Czech Academy of Sciences, 2006.

Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja [Slovak rural area. Barriers and perspectives of the development]

DANGLOVÁ, O.: Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja  [Slovak rural area. Barriers and perspectives of the development]. Bratislava : Zing Print 2006.  ISBN 80-88997-30-5, 189 pp. 

Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto [Identity and memory. Devín / Theben / Dévény as a memorial site]

KILIÁNOVÁ, G.: Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto [Identity and memory. Devín / Theben / Dévény as a memorial site]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS; SAP 2005. ISBN 80-88880-68-8, 148 pp. (Published in 2006).

Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II. [Small History of Big Events]

Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II. [The Small History of Great Events I., II.]. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Etnologické štúdie 13. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, Nation's Memory Institute, Tomáš Písecký-ARM 333 2005. ISBN 80-89069-13-4, pp.

Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends

Ethnology in Slovakia  at the Beginning of the 21th Century. Reflections and Trends. Ed. G. KILIÁNOVÁ, K. KOSTLIN, H. NIKITISCH, R. STOLIČNÁ. Veröffentlichungen Europäische Ethnologie 27, Etnologické štúdie 9, Bratislava – Wien 2005. ISBN 3-9-02029-10-2, 229 pp.

Bibliografia publikácií spoluriešiteľov CE SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy“ [Bibliography of the publications by the participants of the CE SAV project]

Bibliografia publikácií spoluriešiteľov CE SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy“ [Bibliography of the publications by the participants of the CE SAV project "Collective identities in the modern societies of the Central European region].

Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie: Zborník zo seminára [Theoretical approaches to the identities and their practical implications]

Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie: Zborník zo seminára [Theoretical approaches to the identities and their practical implications: Edited volume from the seminar] J. MARUŠIAK, M. FERENCOVÁ. (Eds.) Bratislava: Institute of political sciences SAS, Veda, SAV 2005.

Folklór v kontextoch: Zborník príspevkov k jubileu doc. dr. Ľubice Droppovej, CSc. [Folklore in the context]

Folklór v kontextoch: Zborník príspevkov k jubileu doc. dr. Ľubice Droppovej, CSc. [Folklore in the context: Edited volume published on the occasion of the jubilee of doc. dr. Ľubica Droppová, CSc.] Ed. H. HLÔSKOVÁ. Bratislava 2005. ISBN 80-88997-20-8. 215 pp.

Mýty naše slovenské [Our Slovak Myths]

Mýty naše slovenské [Our Slovak Myths]. E. KREKOVIČ, E. MANNOVÁ, E. KREKOVIČOVÁ. (Eds.) Bratislava: AEP, 2005. ISBN 80-88880-61-0, 248 pp.

Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí [Minorities in the city. The changes of the ethnic and religious identities in the 20th century]

Menšiny v meste. Premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí [Minorities in the city. The changes of the ethnic and religious identities in the 20th century]. D. LUTHER,  P. SALNER.