Error message

  • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Non-periodical publications

Slavistická folkloristika na rázcestí [Slavistic folkloristics on the crossroads]

Slavistická folkloristika na rázcestí. XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane, august 2003. [Slavistic folkloristics on the crossroads] PROFANTOVÁ, Z. (Ed.). Etnologické štúdie 10. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, vydal Tomáš Písecký ARM 333, 2003, 116 pp. I SBN 80-89069-10-X.

Kult a mágia v materiálnej kultúre [Cult and magic in material culture]

Kult a mágia v materiálnej kultúre. Zborník z konferencie: Kult a mágia v materiálnej kultúre. [Cult and magic in material culture] KREKOVIČ, E. (Ed.) – PODOLINSKÁ, T. (Co-ed.) Bratislava:  Institute of Ethnology SAS, 2004, 110 pp. ISBN 80-968040-30.

V službách etnografie. Zborník k 70. výročiu narodenia Ondreja Krupu /A néprajztudomány szolgálatában. Köszöntkönyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére [In the service of Ethnography]

V službách etnografie. Zborník k 70. výročiu narodenia Ondreja Krupu /A néprajztudomány szolgálatában. Köszöntkönyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére [In the service of Ethnography.

Communities in Transformation: Central and Eastern Europe

Communities in Transformation: Central and Eastern Europe. KILIÁNOVÁ, G. (Ed.) – DANGLOVÁ, O. – KANOVSKÝ, M. (Eds.). Anthropological Journal on European Cultures, Volume 12, 2003. 209 pp. LIT ISBN 3-8258-6977-6, ISSN 0960-0604. (Published in 2004)

Slovenský rok. Receptár na dni sviatočné, všedné i pôstne [The Slovak year. Recipes for the holidays, ordinary days and fasting days]

STOLIČNÁ, Rastislava. Slovenský rok. Receptár na dni sviatočné, všedné i pôstne [The Slovak year. Recipes for the holidays, ordinary days and fasting days]. Martin:Matica slovenská publishing house, 2004, 135 pp. ISNB 80-969221-1-4.

Jedlo ako kľúč ku kultúre. (Geneticko-historické a sémantické aspekty nášho stravovania) [The food as a key to the culture. (Genetically-historical and semantical aspects of our cuisine)]

STOLIČNÁ, Rastislava. Jedlo ako kľúč ku kultúre. (Geneticko-historické a  sémantické aspekty nášho stravovania) [The food as a key to the culture. (Genetically-historical and semantical aspects of our cuisine)]. Martin: Matica slovenská publishing house, 2004, 173 pp. ISBN 80-7090-7765-7.

Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve [Religiousness and interconfessional relations in the local society]

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve [Religiousness and interconfessional relations in the local society]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS; Merkur, 2004. ISBN 80-969163-5-1, 198 pp.

Oldřich Sirovátka – folkloristické studie [Oldřich Sirovátka - folkloristic papers]

Oldřich Sirovátka – folkloristické studie [Oldřich Sirovátka - folkloristic papers]. HLÔŠKOVÁ , H. – POSPÍŠILOVÁ, J. (Eds.). Brno: 2002, 197 pp. (Edited volume)

Videli sme holokaust [We have seen the holocaust]

Videli sme holokaust [We have seen the holocaust]. VRZGULOVÁ, M. (Ed.). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2002 (published in 2003). 128 pp. 

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kultura Slovaka u Jugoslavii [Atlas of the Slovak folkculture in Yugoslavia]

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kultura Slovaka u Jugoslavii [Atlas of the Slovak folkculture in Yugoslavia]. BENŽA, M. (Ed.). Báčsky Petrovec: Matica slovenská in Yugoslavia; Institute of Ethnology SAS, Bratislava, 2002 (published in 2003). 413 pp., 296 maps.