Error message

 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Non-periodical publications

Chatam Sofer Memorial

SALNER, Peter – KVASNICA, Martin: Chatam Sofer memoriál [Chatam Sofer Memorial]. Bratislava: Marenčin PT, 2012. 263 pp. ISBN 978-80-8114-126-3.

Metodologické problémy etnografického výskumu

Metodologické problémy etnografického výskumu. BUŽEKOVÁ, Tatiana – JEROTIJEVIĆ, Daniela (Eds.) Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2012 (vyšlo 2013). 147 pp. ISBN 978-80-263-0335-0.

Research and Education on the Holocaust in Central Europe

Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe [Research and Education on the Holocaust in Central Europe]. VRZGULOVÁ, Monika – HLAVINKA, Ján (Eds.), Bratislava: DSH, 2012. 276 pp. ISBN 978-80-969857-5-3.

Folklore and Folklore Studies in the World of Postmodernism

Folklór a folkloristika vo svete postmoderny: XV. Medzinárodný zjazd slavistov Minsk 2013 [Folklore and Folklore Studies in the World of Postmodernism]. PROFANTOVÁ, Zuzana (Ed.) Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2013. 139 s. ISBN 978-80-88997-51-1.

Transformations of Fibre

ZAJONC, Juraj. Premeny vlákna [Transformations of Fibre]. Trnava: Edition Ryba, 2012. 235 pp. ISBN 978-80-89250-13-4.
 

Religion as a path to change? The Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia

PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš: Religion as a path to change? The Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung e. V., Slovakia: Institute of Ethnology SAS, 2011. 48 pp. ISBN 978-80-8914-209.

The Small Rural Centres in Slovakia in the Beginning of the 21st Century

FALŤAN, Ľubomír - STRUSSOVÁ, Mária - KOSTLÁN, David - FALŤANOVÁ, Ľubica - SOPIROVÁ, Alžbeta: Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia [The Small Rural Centres in Slovakia in the Beginning of the 21st Century]. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2011. ISBN 978-80-85544-73-2.

We Used to Live in Socialism I: Chapters from the Ethnology of Daily Life

ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - BELIČKOVÁ, Katarína - BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - BOBULOVÁ, Lenka - MLÁDEK-RAJNIAKOVÁ, Jana - NOVÁKOVÁ, Katarína - OLŠAVSKÁ, Miriam - PARÍKOVÁ, Magdaléna - PROFANTOVÁ, Zuzana - ŠEBO, Dušan: Žili sme v socializme I.: Kapitoly z etnológie každodennosti [We Used to Live in Socialism I: Chapters from the Ethnology of Daily Life]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2012. 350 pp. ISBN 978-80-88997-49-8.

Introduction into the Anthropology of Ethnic Minorities

SOUKUPOVÁ, Blanka – HROCH, Miroslav – MANN, Arne – NOSKOVÁ, Helena – SALNER, Peter – KARPINSKA, Grażyna Ewa: Úvod do antropologie etnických menšín: vybrané texty přednášek magisterského kurzu Fakulty humanitných studií Univerzity Karlovy v Praze [Introduction into the Anthropology of Ethnic Minorities: assorted texts from the MA. degree program of the Charles University in Prague]. 

Cultural and Social Diversity in Slovakia III.

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III.: globálne a lokálne v súčasnom meste [Cultural and Social Diversity in Slovakia III]. BIŤUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel (Eds.) Banská Bystrica: Institute of social and cultural studies FHV, University of Matej Bellin Banská Bystrica; Institute of Ethnology SAS 2010. 225 pp. ISBN 978-80-557-0008-3.