Error message

 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Non-periodical publications

Nepriateľ zvnútra (The Foe From Within)

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Nepriateľ zvnútra: nadprirodzená hrozba v ľudskej spoločnosti. Bratislava: Veda, 2009. 144 s. ISBN 978-80-224-1091-5.

Au Pair

BÚRIKOVÁ, Zuzana – MILLER, Daniel. Au Pair. Cambridge: Polity Press, 2010. 209 s. ISBN 978-0-7456-5011-1.

Paměť města (The Memory of The City)

Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. - 21. století. M. FERENCOVÁ – J. NOSKOVÁ.

Premeny židovskej Bratislavy po roku 1945 [The changes of Jewish Bratislava after 1945]

SALNER, P.: Premeny židovskej Bratislavy [The changes of Jewish Bratislava]. Bratislava: Albert Marenčin PT, Edition Bratislava – Pressburg, 2008. 175 pp. ISBN 978-80-89218-83-7.

Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií [Wineries and wine-dressers in the process of transformations]

NOVÁKOVÁ, K.: Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií [Wineries and wine-dressers in the process of transformations]. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda in Trnava, 2009. 199 pp. ISBN 978-80-8105-085-5.
 

Z Prešporka do Bratislavy [From Prešporok to Bratislava]

LUTHER, D.: Z Prešporka do Bratislavy [From Prešporok to Bratislava]. Bratislava: Albert Marenčin PT, Edition Bratislava - Pressburg, 2009. 230 pp. ISBN 978-80-8114-000-6.

My a tí druhí v modernej spoločnosti [We and the other in the modern society]

My a tí druhí v modernej spoločnosti: konštrukcie a transformácie kolektívnych identít [We and the other in the modern society]. Constructions and transfromations of the collective identities]. Gabriela KILIÁNOVÁ - Eva KOWALSKÁ - Eva KREKOVIČOVÁ.

Hodnota zmeny - zmena hodnoty: demarkačný rok 1989 [Value of change - change of values: demarcation year 1989]

Hodnota zmeny - zmena hodnoty: demarkačný rok 1989 [Value of change - change of values: demarcation year 1989]. Z. PROFANTOVÁ and col.. Bratislava: Institute of Ethnology SAS: Národopisná spoločnosť Slovenska, 2009. 408 pp. ISBN 978-80-88997-42-9.

Prameň k poznaniu tradičného odevu Slovenska konca 19. storočia (The Source to The Knowledge of The Traditional Clothing In Slovakia by The End of 19th Century)

BENŽA, M.: Prameň k poznaniu tradičného odevu Slovenska konca 19. storočia. Bratislava: autor vlastným nákladom, 2009. 192 s. ISBN 978-80-970117-2-7.