Error message

 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Non-periodical publications

Malé dejiny veľkých udalostí III. [The Small history of the Great Events]

Malé dejiny veľkých udalostí III: naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej retrospektívy [The Small history of The Great Events III.: Narrative everydayness in the context of social-historical retrospective]. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Etnologické štúdie, 14.

Nepriznaný holocaust: Rómovia v rokoch 1939–1945 [Renounced holocaust: Roma people in the years 1939-1945]

Nepriznaný holocaust: Rómovia v rokoch 1939–1945 [Renounced holocaust: Roma people in the years 1939-1945]. Z. KUZMANOVÁ – A. B. MANN. (Eds.) Bratislava: n.g.o. In minorita; Slovak national museum; Institute of Ethnology SAS, 2007. 52 pp. ISBN 978-80-969798-8-2. (Published in 2008) 

30 rokov vo výskumných táboroch: jubilejné spomienky na prácu v teréne [30 years of researches: jubilee memories on the fieldwork] ]

30 rokov vo výskumných táboroch: jubilejné spomienky na prácu v teréne [30 years of researches: jubilee memories on the fieldwork]. E. KREKOVIČOVÁ, O. KRUPA, J. ANDO (Eds.). Békešská Čaba: Research institute of Slovaks in Hungary, 2008; Bratislava: Institute of Ethnology SAS. 150 pp.

Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I–II. [Slavist Jiří Polívka in the context of literature and folklore I-II]

Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I–II. [Slavist Jiří Polívka in the context of literature and folklore I-II]. H. HLÔŠKOVÁ  – A. ZELENKOVÁ.

Spory o biskupa Vojtaššáka: politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938–1945 [The conflicts about the bishop Vojtaššák. Political and social activities of Ján Vojtaššák from 1938 to 1945]

HLAVINKA, J. – KAMENEC, I.:  Spory o biskupa Vojtaššáka: politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938–1945 [The conflicts about the bishop Vojtaššák. Political and social activities of Ján Vojtaššák from 1938 to 1945]. Edited volume. M. VRZGULOVÁ.

Mozaika židovskej Bratislavy [Mosaic of Jewish Bratislava]

SALNER, P.: Mozaika židovskej Bratislavy [Mosaic of Jewish Bratislava]. Edition: Bratislava-Pressburg. Bratislava: Albert Marenčin PT, 2007. 199 pp. ISBN 978-80-89218-37-0.

Chute a vône Slovenska [Flavors and fragrances of Slovakia]

Chute a vône Slovenska [Flavors and fragrances of Slovakia]. Edited volume on culinary traditions. Edited by R. Stoličná. Martin: Slovenské národné múzeum 2007. ISBN 978-80-8060-211-6, 129 pp.

The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989

The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 2006. ISBN 80-224-0926-X., 466 s. (vyšlo v r.2007) Anglická verzia zborníka, ktorý vyšiel v roku 2005. (ZBORNÍK)

Neroľnícka rodina na Slovensku [Non-agricultural family in Slovakia]

Neroľnícka rodina na Slovensku [Non-agricultural family in Slovakia]. Edited volume from the seminar. Edited volume. M. BOTÍKOVÁ, Ľ. HERZÁNOVÁ, M. BOBÁKOVÁ. (Eds.) Bratislava: The organization Prebudená pieseň; Institute of ethnology and cultural anthropology FF UK 2007.

Changing Social Practices and Strategies. Case Studies from Central and Eastern Europe and Mongolia

Changing Social Practices and Strategies. Case Studies from Central and Eastern Europe and Mongolia. F. PINE, J. PODOBA. (Eds.) Bratislava: Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences 2007. ISBN 978-80-88997-37-5, 200 s. (ZBORNÍK)