Nový korpus mayských hieroglyfických nápisov z mesta Uaxactún

VEGA project

Nový korpus mayských hieroglyfických nápisov z mesta Uaxactún

Coordinating institution: Department of Comparative Religion, Faculty of Arts of Comenius University

Project coordinator: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.

Project no.: 1/0011/13

Duration of the project: 1.1.2013 - 31.12.2015

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2015