O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie (folkloristické pohľady) [On assimilation of folklore and literary communication (fokloristic perspective)]


LEŠČÁK, Milan: O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie (folkloristické pohľady) [On assimilation of folklore and literary communication (fokloristic perspective)]. Bratislava: Prebudená pieseň – združenie, 2001.175 pp.