Od folklóru k literárnemu folklorizmu (From the folklore to literary folklorism)


PROFANTOVÁ, Z.: Od folklóru k literárnemu folklorizmu: (štúdie k dejinám a teórii folkloristiky). Bratislava: Ústav etnológie SAV 2011. ISBN 978-80-970975-0-9, 144 s.