Error message

 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Online publications

Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe

Zachar Podolinská Tatiana (ed.): Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe. Bratislava: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS – VEDA SAS 2019, 424 p., ISBN: 978-80-224-1782-2.

Supernatural experiences and the narrative mind. Social contagion of memories

Vladimír Bahna: Supernatural experiences and the narrative mind. Social contagion of memories. Bratislava: Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS – VEDA SAS, 2019, 208 pp., ISBN 978-80-224-1775-4

GLOBE IN MOTION. PATTERNS OF INTERNATIONAL MIGRATION: SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Boris Divinský - Tatiana Zachar Podolinská et al., Globe in Motion. Patterns of International Migration: Similarities and DifferencesBratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2018, s. 216, Etnologické štúdie, 34, ISBN: 978-80-970975-7-8

The Black and White Worlds

PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš (Eds.): Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku [The Black and White Worlds. Roma people in the Majority Society in Slovakia]. Bratislava: Veda, 2016. 595 pp. ISBN 978-80-224-1413-5.

We Used to Live in Socialism II. Helena: A Biographic Approach to the Ethnology of Daily Life

PROFANTOVÁ, Zuzana: Žili sme v socializme II. Helena: Biografický prístup v etnológii každodennosti [We Used to Live in Socialism II. Helena: A Biographic Approach to the Ethnology of Daily Life]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2015. 254 pp. ISBN 978-80-88997-58-0.

Narrative Songs about Robbers: A Contribution to the Comparison Study

BURLASOVÁ, Soňa: Naratívne piesne o zbojníkoch: Príspevok k porovnávaciemu štúdiu [Narrative Songs about Robbers: A Contribution to the Comparison Study]. Editor: Eva Krekovičová. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2015. 118 pp. Ethnological Studies, 22. ISBN 978-80-970975-4-7.

Integration of People under International Protection in Slovakia: Seeking Solutions

HLINČÍKOVÁ, Miroslava - SEKULOVÁ, Martina: Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk [Integration of People under International Protection in Slovakia: Seeking Solutions]. Bratislava: Institute For Public Affairs, 2015. 181 pp. ISBN 978-80-89345-52-6.

Slovak Ethnology 1953-2002: Bibliography

ZAJONC, Juraj - MÉSZÁROSOVÁ, Marianna - KOSTOVSKÁ, Ingrid: Slovenský národopis 1953-2002: Bibliografia [Slovak Ethnology 1953-2002: Bibliography]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2013. 400 pp. ISBN 978-80-88997-53-5.

What Is a Holiday in the 21st Century in Slovakia?

POPELKOVÁ, Katarína et al.: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? [What Is a Holiday in the 21st Century in Slovakia?]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2014. 320 pp. Ethnological Studies, 21. ISBN 978-80-970975-3-0.
 

Cultural and Social Diversity in Slovakia IV. Social Changes and Adaptation

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel (Eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia [Cultural and Social Diversity in Slovakia IV. Social Changes and Adaptation]. Banská Bystrica: Matej Bel University, Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2013.