Paměť města (The Memory of The City)


Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. - 21. století. M. FERENCOVÁ – J. NOSKOVÁ. (Red.) Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., pracovičtě Brno; Statutární město Brno; Archiv města Brna; Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2009. 409 s. ISBN 978-80-87112-22-9.